Dalby-Rode Vandværk 

FRA JUPITER Databasen kan ses alle data for

Dalby-Rode Vandværk (Som anlægsdata, udpumpede mængder og vandprøver). KøR ned for at alle data.

 
TRYK NEDENSTÅNDE LINK 

https://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=56188