Dalby-Rode Vandværk

Birthe Rasmussen er nu vores kasserer i Dalby-Rode Vandværk Kontakt: kasserer@dalby-rodevandvaerk.dk

Nyheder


26-10-2020

Lækage Karisevej 77 - Lukning tirsdag 27/10 kl. 8.30-14.00

Følgende ejendomme vil blive ramt i forbindelse med reparationen:
vejnavn husnr bogstav
Heeringvej 1
Heeringvej 2 A
Heeringvej 2 B
Heeringvej 2 C
Heeringvej 4
Heeringvej 6
Karisevej 54
Karisevej 58
Karisevej 63
Karisevej 64
Karisevej 65
Karisevej 66
Karisevej 67
Karisevej 68
Karisevej 69
Karisevej 70
Karisevej 71
Karisevej 72
Karisevej 74
Karisevej 75
Karisevej 76
Karisevej 77 A
Karisevej 77 B
Karisevej 78
Lindhardsvej 4 A
Lindhardsvej 4 D
Nygårdsvej 10
Sneholmgårdsvej 9
Sneholmgårdsvej 11
Vi beklager for de gener det måtte give.


25-10-2020

Birthe Rasmussen kasserer i Dalby-Rode Vandværk

Vores nye kasserer Birthe Rasmussen har nu overtaget kassererposten for Dalby-Rode Vandværk og vi byder Birthe velkommen til mange år i vores bestyrelse og varetagelse af kassererfunktionen.

Samtidig siger vi endnu engang rigtig mange tak til Jonna Tuborg Nielsen for de mange år i bestyrelsen og de sidste 25 år som kasserer.


15-10-2020

Vores afbrydelse af forsyningen i går 14. okt 20 kl 17.38

Vi beklager det udfald vi havde på forsyningen i går, som skyldes et teknisk fejl.
Vi var dog hurtigt oppe igen takket være vor vandværkspasser Palle som fik genstartet 12 minutter efter nedbrud og vandtrykket igen normalt 17.55 - 17 minutter afbrydelse.

Se kurve for hændelsen under Information og Afbrydelse 14.10.20


12-09-2020

Generalforsamling 2020 og bestyrelsesmøde og efterfølgende konstiurering

Vi gennemførte vores generalforsamling den 27. august med få deltagere og en god afstand i forsamlingshuset store sal.

Vi fik valgt nyt bestyrelsesmedlem Birthe Rasmussen, Nøddevænget 4 som vi byder hjertelig velkommen.

Birthe afløser Jonna Tuborg Nielsen som vi giver en stor tak for 36,5 år i bestyrelsen og 25,5 år som kasserer for vores vandværk.
En stor tak for det store engagement gennem alle disse år.

På vor efterfølgende bestyrelsesmøde 10.09 med konstituering af bestyrelsen blev Birthe valgt til at overtage kassererposten i vandværket.
Overdragelsen vil finde sted i de kommende måneder indtil 3 kvartals opkrævninger er afsluttet.
Derfor indtil videre er kontakten fortsat til Jonna.


Dalby-Rode
Dit vandværk siden 1950

Har du brug for at kontakte vandværket?

 Drift:

Palle Meisner Pedersen

Vandværkspasser
Vandværk: 20154748
Privat: 30708510

Email: driftspasser@dalby-rodevandvaerk.dk

 

Kasserer:

Birthe Rasmussen 20129387

kasserer@dalby-rodevandvaerk.dk.

 

Formand:

Bjarne Dickow 22303572

formand@dalby-rodevandvaerk.dk

Ved at skrive på Hjemmesiden "KONTAKT" 

sendes mail til formand.

 

 

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies