KVITTERING

Tak, for din regisrering af telefonnummer hos Dalby-Rode Vandværk.Du modtager herefter vigtige beskeder fra vandværket
som feks lukning for vandet.
Fortsæt på hjemmesiden ved at vælge på ovenstående menu.