Husk: Årets generalforsamling TORSDAG 21. MARTS 2024 KL 1930 I Dalby Forsamlingshus lille sal.

Ordinær generalforsamling 21. marts 2024

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmner og suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

8. Eventuelt

Ad. Pkt 5: Forslag fra bestyrelsen Ingen

Forslag fra andelshavere Ingen (sidste 8 dage/14. marts)

 
Se endvidere regnskab mm. - tryk på link.

https://dalby-rodevandvaerk.dk/generalforsamling1