Dalby-Rode Vandværk

Nyheder


14-03-2020

GENERALFORSAMLINGEN torsdag 26/3 ER AFLYST 😢

Bestyrelsen har besluttet at det ikke er forsvarligt at gennemføre vor generalforsamling under de nuværende omstændigheder .

Vi indkalder til generalforsamling senere hvor vi håber situationen er normaliseret , måske omkring maj måned.

Informer venligst denne aflysning til naboer mm.

Vedtægterne kræver generalforsamling i marts måned, men denne landsdækkende situation er force majeure for en udsættelse.

Vi ser frem til et godt fremmøde på et senere tidspunkt.


01-03-2020

Generalforsamling TORSDAG 26. Marts 2020 Kl. 19.30

Husk at møde op og brug din stemmeret i vores fælles vandværk.

Dalby Forsamlingshus - Lille sal (1. sal indgang venstre side)


20-02-2020

Brud på hovedledning ved Karisevej 75 - Pludselig graveskade kl 15

Desværre har vi nu et brud igen under reparation.
Vi har nu afbrudt forsyningen til følgende forbrugere
Heeringvej 1
Heeringvej 2
Heeringvej 2
Heeringvej 2
Heeringvej 4
Heeringvej 6
Karisevej 54
Karisevej 58
Karisevej 63
Karisevej 64
Karisevej 65
Karisevej 66
Karisevej 67
Karisevej 68
Karisevej 69
Karisevej 70
Karisevej 71
Karisevej 72
Karisevej 74
Karisevej 75
Karisevej 76
Karisevej 77
Karisevej 77
Karisevej 78
Lindhardsvej 4
Lindhardsvej 4
Nygårdsvej 10
Sneholmgårdsvej 9
Sneholmgårdsvej 11

Ledninger er ødelagt under arbejde med kloaken som udføres af Skårup Nielsen.

Vi håber at have vand på indenfor ca. 3 timer.


18-02-2020

Sårbare forbrugere som ønsker SMS beskeder ved lukning

Forbrugere hvor det kan være en stor ulempe at få afbrudt vandforsyningen vil vandværket forsøge at informere til disse forbrugere med SMS, når vandværket planlægger afbrydelse eller får erkendt at en pludselig lækage er opstået.
Hvis dette ønskes sendes besked på hjemmesiden om jeres adresse og SMS tlf. nr.

Jeg har fået anmodning fra en forbruger på Jenstrup Huse 35.
Jeg ønsker SMS nr på andre som frisørerne, brugsen og hjemmet m.fl.


11-02-2020

Forslag til generalforsamlingen 26. marts 2020

Iflg. Dalby-Rode Vandværks vedtægter

§8 Generalforsamling: Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til
bestyrelsen senest den 15. februar.

Forslag sendes til formand@dalby-rodevandvaerk.dk

Husk at notere dato for generalforsamlingen og mød op for at gøre jeres indflydelse som andelshaver gældende.


06-02-2020

Brud på hovedledning ved Karisevej 77 - Pludselig graveskade

torsdag 6-2-20 Kl. 13
Vi har nu afbrudt forsyningen til følgende forbrugere
Heeringvej 1
Heeringvej 2
Heeringvej 2
Heeringvej 2
Heeringvej 4
Heeringvej 6
Karisevej 54
Karisevej 58
Karisevej 63
Karisevej 64
Karisevej 65
Karisevej 66
Karisevej 67
Karisevej 68
Karisevej 69
Karisevej 70
Karisevej 71
Karisevej 72
Karisevej 74
Karisevej 75
Karisevej 76
Karisevej 77
Karisevej 77
Karisevej 78
Lindhardsvej 4
Lindhardsvej 4
Nygårdsvej 10
Sneholmgårdsvej 9
Sneholmgårdsvej 11

Ledninger er ødelagt under arbejde med styret underboring til kloaken som udføres af Skårup Nielsen.

Vi håber at have vand på indenfor ca. 2 timer


21-01-2020

Bestyrelsesmedlem til vandværket

Kære alle andelshavere.
Vi må desværre sige tak til vor kasserer efter mange og gode år i vandværket.
Vi har derfor behov for en andelshaver som vil stille op til bestyrelsen og måske ved efterfølgende konstituering måske varetage kassererposten i vandværket. Vi håber herved at vi kan beholde vore primære funktioner indenfor bestyrelen.
Vi er 7 medlemmer i bestyrelsen og har generalforsamling torsdag 26. marts 2020 kl.20 i Forsamlingshuset.
Lille interesse: Kontakt formand@dalby-rodevandvaerk.dk /22303572 for nærmere.


Dalby-Rode
Dit vandværk siden 1950

Har du brug for at kontakte vandværket?

 Drift:

Palle Meisner Pedersen

Vandværkspasser
Vandværk: 20154748
Privat: 30708510

Email: driftspasser@dalby-rodevandvaerk.dk

 

Kasserer:

Jonna Tuborg Nielsen 56398505

kasserer@dalby-rodevandvaerk.dk.

 

Formand:

Ved at bruge Hjemmesiden "KONTAKT" 

Besked via Kontakt sendes til 

formand@dalby-rodevandvaerk.dk 

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies