Dalby-Rode Vandværk

Februar 2020:

Dalby-Rode Vandværk har i 2019 udskiftet alle mekaniske vandmålere af typen vingehjulsmålere med elektroniske målere af typen Kamstrup multical 21.

Tryk for manual  Kamstrup multical 21

Dette betyder at målerne bliver aflæst elektronisk og vandværket har besluttet at der udføres aflæsning hvert kvartal dvs. omkring nytår, omkring 1. april, omkring 1. juli og omkring 1. oktober.

De elektroniske målere giver samtidig os nogle ekstra vigtige informationer som hvis der er konstateret en fejl i installationen som f.eks. en lækage/unormalt forbrug ved at der ikke har været en periode i døgnet uden forbrug.

Vandværket vil i de tilfælde hvor det skønnes at være en hjælp for vores forbruger at informere om disse uregelmæssigheder og herved måske undgå at forbrugeren får et utilsigtet stort forbrug, som vi med de gamle målere først opdagede ved den årlige aflæsning.

Vandværkets målere er installeret dels i målerbrønde og dels i ejendommene.

Hvor måleren er installeret i målerbrøndes kan der tilkøbes et display for aflæsning i ejendommen. Løsningen købes hos Kamstrup og koster ca. 1000 kr afhængig af kommunikationsforholdene.

En stor fordel for dels forbruger og vandværk at vi ikke mere skal aflæse manuelt.

Vi håber at I alle bliver rigtig glade for vores skift af vandmålerne.

 

Dalby-Rode Vandværk har indgået aftale med Faxe Forsyning/Haslev Vandværk om den fremtidige vedligeholdelse af vandmålerne. Dette betyder at det er medarbejdere herfra der vil komme for det fremtidige arbejde omkring målerne.

Ved problemer kontaktes fortsat Dalby-Rode Vandværk.

Mvh Bestyrelsen


Dalby-Rode
Dit vandværk siden 1950

Har du brug for at kontakte vandværket?

 Drift:

Palle Meisner Pedersen

Vandværkspasser
Vandværk: 20154748
Privat: 30708510

Email: driftspasser@dalby-rodevandvaerk.dk

 

Kasserer:

Jonna Tuborg Nielsen 56398505

kasserer@dalby-rodevandvaerk.dk.

 

Formand:

Bjarne Dickow 22303572

formand@dalby-rodevandvaerk.dk

Ved at skrive på Hjemmesiden "KONTAKT" 

sendes mail til formand.

 

 

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies