Dalby-Rode Vandværk

Nyheder


23-02-2023

Lukning for vandet Babberup - Problem løst Ingen lukning

Torsdag 23. marts: Lukning for vandet i perioder i tidsrummet 9.30 til 14 pga brud efter Babberupvej 9

INGEN LUKNING BLEV NØDVENDIG:


23-02-2023

Indkaldelse generalforsamling Annonce Faxe Bugten

Noter dag og tid og mød op for at støtte dit vandværk.

Annonce Faxe Bugten

22-02-2023

Lækage søges på Kelstrupvej kl. 10

Vi har en lækage på Kelstrupvej og søger efter den.
Når den er lokaliseret vil der forventes en lukning på 1-2 timer i løbet af dagen.
Evt. nærmere på tlf. 22303572 Bjarne


19-02-2023

Vandværkets generalforsamling 2023

Vandværkets generalforsamling afholdes TIRSDAG 14. Marts 2023
i Dalby Forsamlingshus lille sal kl. 19.30.

Noter i kalenderen og mød op om jeres fælles vandværk.
Tilmelding ikke nødvendig.
Har man forslag man ønsker behandliet på generalforsamlingen kan gives indtil senest 8 dage før generalforsamlingen evt. via hjemmesiden, mail, brev, sms mm.

Vandværkets gældende vedtægter Se Generalforsamling §7

13-01-2023

Vandværkets nye Regulativ 2023 er godkendt

Regulativet er godkendt af Faxe Kommune 13.01.2023.
Ændringerne i forhold til regulativet fra 2016 er en bedre præcisering og opfyldelse af vandforsyningsloven.

Dalby-Rode Vandværk følger nu også regulativet skarpt mht. til ejer- og vedligeholdelse af alle installationerne på egen matrikel. Det er således ejer der betaler alle omkostninger omkring installationerne fra matrikelgrænse som betyder at omkostninger med stophaner og målerbrønde betales af grundejeren.
Vandværket ejer og vedligeholder dog fortsat måleren, men stophaner omkring er på ejers regning og ansvar.

Hvis stophane eller målerbrønd er placeret ved skel, men udenfor skel af praktiske årsager regnes vedligeholdelsen af disse også at være grundejerens.

Opfording i fortsættelse til sidste nyhed: Kontroller jeres forsikringsforhold!!!!

Dalby-Rode Vandværks Regulativ 2023

Dalby-Rode Vandværk
CVR 23703319


Dit vandværk siden 1950

Har du brug for at kontakte vandværket?

 Drift:

Palle Meisner Pedersen

Vandværkspasser
Vandværk: 20154748 
Privat: 30708510

Brug mail og kun tlf. når absolut nødvendigt og helst i tidsrum 14 - 20 på hverdage.

Email: driftspasser@dalby-rodevandvaerk.dk

 

Kasserer:

Birthe Rasmussen 20129387

kasserer@dalby-rodevandvaerk.dk.

 

Formand:

Bjarne Dickow 22303572

formand@dalby-rodevandvaerk.dk

Ved at skrive på Hjemmesiden "KONTAKT" 

sendes mail til kasserer, formand og driftspasser

 

 

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies