Dalby-Rode Vandværk

Birthe Rasmussen er nu vores kasserer i Dalby-Rode Vandværk Kontakt: kasserer@dalby-rodevandvaerk.dk

Her kan du se hvor vandværkets ansvar for ledningsnettet slutter, og hvor forbrugerernes ansvar for vandinstallationen begynder.

 

Denne grænse er Skellet / Matrikelgrænsen.

Alle anlæg og komponenter uden for skellet er vandværkets ansvar. Mens anlæg og komponenter indenfor skel er andelshaver/forbrugers ansvar. 

Dog er vandmålerne uanset placering, vandværkets ansvar . Med ansvar menes etablering og vedligeholdelse.

I målerbrønd er det ventilen før vandmåleren er vandværkets ansvar og ventil efter er forbrugers ansvar.

Hvis måleren er placeret i ejendommen er alle ventiler forbrugerens ansvar.

 

Lækage: Forbrugerens risiko ved indvendig måler er ved lækage efter stophane og jordledning har vandværket ret til at skønne et lækagetab.

Ref: Regulativet " Hvis der sker vandspild på en ejendom før afregningsmåleren, kan vandspildet ifølge regulativet forlanges betalt af ejendommens ejer, selv om det ikke er målt. Vandspildet kan f.eks. ske fra brud på en jord‐ ledning."

 

 Ansvar vandværk forbruger

 

 
 
 
 
 
 
 

Dalby-Rode
Dit vandværk siden 1950

Har du brug for at kontakte vandværket?

 Drift:

Palle Meisner Pedersen

Vandværkspasser
Vandværk: 20154748
Privat: 30708510

Email: driftspasser@dalby-rodevandvaerk.dk

 

Kasserer:

Birthe Rasmussen 20129387

kasserer@dalby-rodevandvaerk.dk.

 

Formand:

Bjarne Dickow 22303572

formand@dalby-rodevandvaerk.dk

Ved at skrive på Hjemmesiden "KONTAKT" 

sendes mail til formand.

 

 

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies