Dalby-Rode Vandværk

r kan du se hvor vandværkets ansvar for ledningsnettet slutter, og hvor forbrugerernes ansvar for vandinstallationen begynder.

Denne grænse er Skellet / Matrikelgrænsen.

Alle anlæg og komponenter uden for skellet er vandværkets ansvar. Mens anlæg og komponenter indenfor skel er andelshaver/forbrugers ansvar. 

Dog er vandmålerne uanset placering, vandværkets ansvar . Med ansvar menes etablering og vedligeholdelse.

I målerbrønd er det ventilen før vandværkets ansvar og ventil efter er forbrugers ansvar.

Hvis måleren er placeret i ejendommen er allle ventiler forbrugerens ansvar.

Lækage: Forbrugerens risiko ved indvendig måler er ved lækage efter stophane og jordledning har vandværket ret til at skønne et lækagetab.

Se grafisk:

 https://www.danskevv.dk/wp-content/uploads/2019/07/vandledningsnet-1.pdf


Dalby-Rode
Dit vandværk siden 1950

Har du brug for at kontakte vandværket?

 Drift:

Palle Meisner Pedersen

Vandværkspasser
Vandværk: 20154748
Privat: 30708510

Email: driftspasser@dalby-rodevandvaerk.dk

 

Kasserer:

Jonna Tuborg Nielsen 56398505

kasserer@dalby-rodevandvaerk.dk.

 

Formand:

Ved at bruge Hjemmesiden "KONTAKT" 

Besked via Kontakt sendes til 

næstformand Lani. 

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies